Dataloggrar

Vi erbjuder dataloggrar för användning i labbet, fält och för industriella applikationer. För mätning av temperatur, luftfuktighet och dagg. Dataq erbjuder dataloggrar för laboratorie- och industriellt bruk. Flera av dataloggrarna finns både som fristående och PC-baserade modeller. Produktbredden finns från enkla en-kanaliga modeller till större skalbara produkter för tiotals kanaler med olika konfiguration.