USB Datainsamlingssystem

Nortelco Electronics erbjuder USB-baserade system för datainsamling. Det finns två olika typer enheter, dels fristående enheter som samlar in och lagrar data för senare överföring till dator och dels enheter som är direkt kopplade till dator under användningen.