Kurs og tjenester

Vi arrangerer kurs og seminarer, samt yter konsulenttjenester innen våre fokusområder.

Nortelco Electronics AS (med tidligere AD Elektronikk AS) er en ledende leverandør av industriell nettverksteknologi og driver godkjent kompetanse- og opplæringssenter for PROFIBUS. Innenfor disse rammer drives kursvirksomhet, feilsøking og verifisering av PROFIBUS-nettverk.