Arbitrary funktionsgeneratorer

I motsats till funktionsgeneratorer kan arbitrary funktions generatorer generera en definierad arbitrary vågform. Kurvform definieras vanligen som en serie punkter (specifika spänningsnivåer vid vissa tidpunkter längs vågformen) och en arbitrary funktionsgenerator kan antingen hoppa till dessa nivåer eller använda flera metoder för att interpolera mellan dessa nivåer.