PROFIBUS-hub med fjärrövervakning

ComBricks är en PROFIBUS-hub med plats för upp till 10 olika moduler. Den är för fast installation i PROFIBUS-nätet och ger permanent övervakning av installationen via en webbläsare. Den kan varna dig om fel uppstår eller sannolikt kommer att uppstå i installationen.

Övervaka ditt PROFIBUS-nätverk 24/7

ComBricks är en PROFIBUS-hub med plats för upp till 10 olika moduler. Den är för fast installation i PROFIBUS-nätet och ger permanent övervakning av installationen via en webbläsare. Den kan varna dig om fel uppstår eller sannolikt kommer att uppstå i installationen.

ComBricks har ett inbyggt oscilloskop. En webbläsare med ProfiTrace-gränssnitt visar info i ett förståeligt format. Eftersom det är via en webbläsare behöver du inte installera någon speciell programvara på din PC. Och det är inte nödvändigt att ständigt vara ansluten till ComBricks. E-postmeddelanden kan meddela dig, t.ex. 1 ggr/dag eller 1 ggr/vecka om fel upptäcks i din PROFIBUS-installation. Villkoren för dessa meddelandena kan ställas in via webbsidorna. En ny funktion i ComBricks är att hitta platsen för enheterna i segmenten. Det ger dig en detaljerad bild av segmenten och anslutna enheter.

combricks_004

COMbricks ger dig möjlighet att övervaka installationer ifrån en central plats och hantera servicepersonal på ett rationellt sätt. Det ger dig en möjlighet att snabbt svara och lösa problem, till och med på andra delar av världen. Varje repeaterkanal kan hantera max. 31 enheter och maximalt 1200 m kabellängd (beroende på busshastighet. Är det låg busshastighet så klarar den lång kabellängd men är det hög busshastighet så klarar den kortare längd)

Modulär kommunikationsenhet

ComBricks är en modulär kommunikationsenhet. Tillgängliga moduler är till exempel:

 • 1-kanals repeater
 • 2-kanals repeater
 • SCOPE-repeatern med inbyggd oscilloskopsövervakning
 • SALT-repeater med SCOPE, för segment som inte använder PROFIBUS-standardkabel
 • 2-kanalig fiberoptisk modul, multimode 850nm fiber
 • PROFIBUS PA-modul med SCOPE
 • PROFINET-gränssnitt, för att bygga PROFINET/PROFIBUS-gateway
 • Huvudstation

Typiska applikationer

 • Installationer i andra delar av världen
 • Knappt tillgängliga installationer
 • Långvariga driftsättnings- och testperioder
 • Nätverk med hög tillgänglighet
 • Robotceller
 • Trafikstyrning/kontrollinstallationer
 • Vatten och avlopp
 • Offshore-installationer
 • 24-7 serviceavtal

Det är en ökande trend i fältbussprojekt att dela upp och fördela bussen i många segment för att uppnå större flexibilitet och robusthet. ComBricks lägger till ett annat viktigt element: de övervakar att segmenten fungerar som de ska.

combricks_005

ComBricks är byggt runt ett bakplan där du kan installera upp till 10 repeatermoduler som kan anslutas till/från medan systemet är i drift. Varje repeater kan ha två kanaler för att ge dig upp till 20 galvaniskt isolerade segment från en ComBricks-enhet (se bilden ovan och till höger i den).

Kabelredundans

Det går att uppnå en så kallad hög kabelredundans, med t.ex. 2 eller 3 kablar (om en kabel har problem kan de andra ta över). De flesta lösningar på marknaden tillåter inte mer än 2 kablar.

combricks_006

Typiska applikationer

 • Nätverk med strukturen stjärn-, träd- och buss
 • Redundans för maximal drifttid
 • Avtagbara eller periodiskt tillgängliga slavenheter
 • Motorkontrollcentra (modulära styrskåp)
 • EMC-känsliga applikationer

ComBricks och ProfiHub samkörning

En ny egenskap är samkörning med ProfiHub. ComBricks kan hämta information ifrån ProfiHub ute i segmentet och presentera detta.

procentec_combricks_profihub_diagnostic_slave_info

Specifikationer

 • 10 high-speed repeatermoduler
 • Stort utbud av moduler
 • Webbläsare ger tillgång till många användbara funktioner
 • ProfiTrace för permanent och samtidig övervakning för upp till 4 Profibus-nätverk
 • Montering DIN-skena
 • IP20