PROFIBUS/PROFINET felsökning och kontroll

Nortelco Electronics är en ledande leverantör av industriell nätverksteknologi och har även ett av PI (PROFIBUS och PROFINET International) godkänt kompetens- och utbildningscenter.

Några tjänster vi kan utföra i Sverige är:

Commissioning och uppstartskontroll av nya anläggningar

 • Rätt topologi
 • Rätt ändterminering
 • Rätt kabellängd
 • Matchande anläggning och ritningar
 • Rätt signalnivå ifrån varje station (master och slav)
 • Samt andra moment, beroende av hur mycket som är driftklart

Tillståndskontroll av körande anläggning

 • Rätt topologi
 • Rätt ändterminering
 • Rätt kabellängd
 • Matchande anläggning och ritningar
 • Rätt signalnivå ifrån varje station (master och slav)
 • Samt andra moment, beroende av hur mycket som är driftklart

Felsökning

 • Direkt felsökning på anläggning som inte fungerar tillfredsställande
 • Mätningar som genomförs beroende av feltyp och åtkomlighet i anläggningen