Repeatere

Repeatere

Vi har repeaters av traditionell typ med 2 kanaler. Dessa används som ”förstärkare” för att förlänga Profibus utöver de längder, som installationsregler tillåter. Eller om du vill ha fler än 32 enheter tillkopplade på bussen. Då måste bussen splittras upp i flera segment och det kan du göra med en repeater. Vi har flera olika typer för olika mål och egenskaper. Du bör förvänta dig av en modern PROFIBUS repeater att den återskapar korrekta flanktider, på utgående signal (bit reshaping). Tidigare repeaters förstärkte och återskapade rätt spänningsnivåer, men flankens placering i tid kunde förskjutas av störningar och dåliga förhållanden på bussen.