Schildknecht wireless-produkter

Schildknecht AG i Tyskland har utsett Nortelco Electronics till distributör för deras trådlösa produkter också i Sverige.

Nortelco Electronics har ansvarat för försäljningen av Schildknechts trådlösa produkter för den norska marknaden i många år. Efter det norska bolagets inträde på den svenska automationsmarknaden har det blivit en naturlig utveckling. Schildknect levererar en av marknadens bästa lösningar för trådlös kommunikation av PROFIBUS, PROFINET, CANopen och andra industriella kommunikationsprotokoll. Även PROFIsafe går att använda över Schildknechts produkter för PROFIBUS och PROFINET. Wireless remote IO och ”condition monitoring” hör också med i dess utbud. Det erbjuds lösningar för snabb överföring på korta distanser (några hundra meter) och lite långsammare överföring för längre distanser (flera kilometer). “Vi ser verkligen fram emot att kunna erbjuda fältbussvärldens Rolls-Royce inom trådlös kommunikation“, säger Patrick Lansdorf, ansvarande för den svenska marknaden inom Nortelco.

Schildknecht hemsida