Switcher

ProfiSwitch X5

Detta är ett helt nytt koncept i Profibus världen, att en så enkel box kan ge sådana möjligheter. Den kan jämföras med en switch i ett Ethernet nätverk, där du kan ha olika datahastighet på de olika portarna. Du måste endast ställa in önskad hastighet för respektive kanal/port. Så, nu kan du köra hög hastighet mot de slavar där du önskar det och lägre hastighet mot slavar som inte kräver så hög uppdateringstid. Detta ger dig möjlighet att ha längre segment till de sistnämnda. Eller om du har många överföringsfel till några av dina slavar, så kan du skilja ut dem på ett segment och sänka hastigheten för att göra överföringen mer robust. Detta är en mycket använd strategi, som inte alltid kan göras, då vissa slavar på samma buss, kräver hög uppdateringstid. Nu kan du skilja ut slavar i grupper, baserade på deras krav.

Du behöver inte konfigurera om Profibus mastern, för att använda en ProfiSwitch X5. Mastern kommer inte att detektera att delar av bussen går med lägre hastighet, då ProfiSwitch X5 svarar på vägnar av de slavar som är på de avgrenade segmenten.

Detta är så nytt och banbrytande, att vi inte enkelt kan förklara allt i några få meningar på en webbsida. Men med vår Profibus kompetens, kan vi hjälpa dig att ta reda på om detta är en lösning för dina utmaningar och hjälpa till att planlägga din infrastruktur, för att åstadkomma både önskad hastighet och säker dataöverföring. Kontakta oss för mer information.

De av er som har varit på våra kurser har lärt er att dataflöde och innehåll är den samma på alla segment av Profibus. Detta är INTE fallet där du sätter in en ProfiSwitch X5! Där kan varje segment se ut som om de har sin egen Master med bara de slavarna som finns på det segmentet.